Ispravka tehničke greške u odluci br.6 skupštine Medela od 28.10.2015