Sertifikati

Doslednost u izgrađivanju najbolje poslovne prakse, Medela pokazuje primenom i razvijanjem Sistema Kvaliteta ISO 9001:2008 još od 2002. godine kao i HACCP sistema za bezbednost hrane od 2006. godine.. Dobijanje sertifikata nam je omogućilo komuniciranje sa komitentima sveta, jer sertfikovan sistem menadžmenta kvalitetom predstavlja dokaz usaglašenosti sa međunarodno prihvaćenim standardom ISO 9001:2008, utiče na povećanje profita kroz bolju efikasnost, neprekidno poboljšanje i manje gubitke, utiče na dosledno upravljanje ključnim procesima, eliminiše troškove proveravanja od strane budućih kupaca i predstavlja snažan alat marketinga koji obezbeđuje efikasniju prodaju.

Ove godine je u Medeli uspešno završen 9 nadzor za ISO 9001:2008, sertifikaciono telo SGS iz Beograda kao i 3 revizija HACCP sistem za bezbednost hrane, čime želimo da i dalje razvijamo pozitivan trend, postižemo pozitivne rezultate a vodimo se krajnjim ciljem KVALITETNI I ZDRAVSTVENO ISPRAVNIM GOTOVIM PROIZVODOM.